Årets TAWØL'er gennem tiden


Årets Tawøller, er en særlig hædersbevis, der ved laugets årsmøde kan tildeles en person, der i enestående grad har ydet en indsats for at fremme laugets formål eller som har skaffet lauget positiv omtale i brede kredse.

Det skal understreges at bestyrelsen hvert år drøfter hvem der kan komme i betragtning for at blive kåret som årets TAWØL'er. Det er vedtaget at der skal en særlig indsats til, for at blive valgt. Derfor kan der i teorien forekomme år hvor hædersbeviset ikke bliver delt ud. Indtil videre har det dog ikke været noget problem i det sprudlende laug. 

Årets TAWØL'er 2014:
Bjarne Andersen

Begrundelse for udpegningen af Bjarne Andersen til Årets Tawøl’er 2014 er, at Bjarne beredvilligt har deltaget i mange TAWØL arrangementer, hvor han uopfordret har medbragt oste til det gode øl og har bidraget til den festlige stemning som del af duoen Hiv & Hyl. Bjarne har også lavet faglig træning af værdigt trængende bryggere i kunsten at gøre rent og dermed undgå surt øl. Årligt laver Bjarne en brygstand i Bjerringbro, hvor han dels viser noget om kunsten at brygge, dels hverver nye medlemmer til TAWØL. Bjarne er en utrolig lun og sympatisk TAWØL’er, som i høj grad lever op til formålserklæringen om at skabe sociale rammer bundet sammen af godt øl og god whisky - her tilsat oste!

Årets TAWØL'er 2013:
Klavs Hornum

Begrundelse for udpegningen af Klavs Hornum til Årets Tawøl’er 2013 er, at Klavs igennem i 11 år siden laugets start i 2003 har varetaget posten som finansforvalter. Der har i alle årene været højt skum i laugskassen og Klavs har herigennem sikret laugets stabile eksistens med en fornuftig økonomi. Det bør nævnes at Klavs aldrig har trukket den økonomiske beretning under årsmødet i langdrag!
Klavs har været medarrangør af mange af laugets arrangementer, herunder i særdeleshed det fornemme og årlig tilbagevendende Ølgourmetaften. Klavs har været medstifter af TAWØL og således været
bestyrelsesmedlem i alle årene.

 

Årets TAWØL'er 2012:
K
ristian Pihl Lorentzen
Begrundelse for udpegningen af Kristian Pihl Lorentzen til Årets Tawøl’er 2012 er, at Kristian var initiativtager til TAWØL og har siden han ydet en engageret indsats for at fremme laugets interesser, ikke mindst i brede kredse. Kristian har udbredt kendskab til lauget helt inde i Folketinget, Bryggeriforeningen samt Den Skandinaviske Bryggerhøjskole.
Som særlige indsatsområder skal nævnes:
-
Bestyrelsesmedlem siden laugest start i 2003
-
Laugets ambassadør i det ganske land
-
Lobbyist i Ans Bryghus’ skattesag i 2009
- Ceremonimester ved alle årsmøder

Årets TAWØL'er 2011:
Karsten Nielsen

Begrundelse for udpegningen af Karsten Nielsen til Årets Tawøl’er 2011 er, at Karsten har været en engageret laugsbroder siden la
ugets start i 2003 og har gennem sin altid positive indstilling været med til at styrke et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer! 
Som særlige indsatsområder skal nævnes:
- Aktiv bestyrelsesmedlem og medlem af whiskyudvalget- Medarrangør til mange whiskyarrangementer

- Særdeles aktiv ved TAWØL’s sommerfester
- Fotograf ved mange laugsarrangementer

Årets TAWØL'er 2010:
Keld Lauge Jensen

Begrundelse for udpegningen af Keld Lauge Jensen til Årets Tawøl’er 2010 er, at Keld siden 2004 har været en engageret laugsbroder, der gennem sin altid positive indstilling er med til styrke et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer!
Som særlige indsatsområder skal nævnes:
- Aktiv bestyrelsesmedlem og formand for øludvalget
- Kontakter til landets bryggerier og brygmestre!

- Idémand og organisator bagved juleølsmagninger!
- Grillmester ved diverse sommerfester!
- Ølturarrangør- Etiketsampler!

Årets TAWØL'er 2009:
Peter Baggerman
Begrundelsen for at udpege Peter Baggerman til årets TAWØL'er -2009 er, at Peter,  siden laugets start, har været en engageret laugsbrøder og leder, der gennem sin altid positoive indstilling har medvirket til at styrke det gode og muntre sociale samvær mellem laugets medlemmer!


Årets TAWØL'er 2008:
Tim Petersen

Begrundelsen for udpegningen af Tim Pedersen til Årets Tawøl’er 2008 er, at Tim siden laugets start har været en engageret laugsbroder, der gennem sin altid positive indstilling er med til styrke et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer! Tim er aktiv indenfor en bred vifte af indsatsområder, eksempelvis: Brygge øl til laugets arrangementer, give en hånd med ved arrangementernes forberedelser, være laugets hoffotograf, hverver TAWØL medlemmer, og sidst men ikke mindst forsyne os med skønne savbladstoner!

Årets TAWØL'er 2007:
Poul Krarup & Keld Krarup
Begrundelse for udpegningen af Keld og Poul Krarup til Årets Tawøller 2007 er, at broderparret siden laugets start har ydet en stor indsats ved etablering af Ans Bryghus, samt og bred opbakning til laugets arrangementer, både på whisky- som på ølsiden! Eksempelvis:
- Brygge øl til laugets arrangementer!
- Giv en hånd med ved arrangementernes forberedelse!
- Vedligeholde Ans Bryghus materiale og udstyr!
- Har været nøglebærer ved Ans Bryghus siden starten!
- Hverver TAWØL medlemmer!

Årets TAWØL'er 2006:
Kaj Jakobsen
Begrundelse for udpegningen af Kaj Jacobsen til Årets Tawøller 2006 er, at han siden laugets start i 2003, altid har vist en usædvanlig velvilje for lauget. Eksempelvis:
- Stille lokale til rådighed til laugets arrangementer!
- Levering af byggematerialer til Ans Bryghus!
- Udlån af fadølsanlæg til laugets arrangementer!
- Udlån af møbler til laugets sommerfest!
- Bøvle med det håndbryggede øl til årsmødet!
- Sit altid gode humør!

Årets TAWØL'er 2005:
Leif Esbensen

Begrundelse for udpegningen af Leif Esbensen til Årets Tawøller 2005 er, at han har ydet en usædvanlig stor frivillig indsats ved renoveringen af Ans Bryghus.

Årets TAWØL'er 2004:
Andy Hørby Pedersen

Begrundelse for udpegningen af Andy Hørby Pedersen til Årets Tawøller 2004 er, at han med stor indsats og entusiasme har forvaltet rollen som skaffer og lagerforvalter for ”Ans Bryghus”.

Årets TAWØL'er 2003
Lars Andersen
Som begrundelse for udpegningen af LARS ANDERSEN til Årets Tawøller 2003 skal anføres, at han ved stor velvilje har givet lauget mulighed for at etablere ”Ans Bryghus” samt et klublokale ved Hulkærhus Planteskole.