PRESSEMEDDELELSE 'r

Artikel i Viborg Stifts Folkeblad, mandag den 24/11/03

Ans, den 2. oktober 2003

Nyt fra TAWØL

Danske flypassagerer læser om TAWØL og Ans Bryghus.
Øl brygget med sjæl og glæde!
Læs artiklen i FLYAWAY

-------------oooooo------------

TAWØL vil brygge øl

For kun 8 måneder siden oprettedes Tange Sø Whisky og Øl Laug” (TAWØL) med det formål at fremme nydelse af øl og whisky af høj kvalitet. Lauget har siden haft en enestående fremgang i medlemstallet, der nu er oppe på 167. Medlemmerne har stor spredning såvel aldersmæssigt som geografisk. De fleste bor i det midtjyske område, men et enkelt medlem har adresse så langt mod øst som Dobele i Letland.

Lauget sprudler af aktivitet. Alene efter sommerferien er gennemført spændende udflugter til Grauballe Bryghus, Thisted Bryghus og whisky-messen i Kolding. Desuden afholdt lauget i sidste måned en fremragende gourmet-aften hos Piaf i Silkeborg, hvor 43 deltagere, herunder mange damer, nød lækre retter mellem smagningen af godt øl.

Og i perioden frem til jul kan laugets byde på whisky-smagning i Ans fredag den 7. november med fokus på irsk whisky. Desuden bliver der en særlig øl-smagsaften i Ans fredag den 3. december, hvor der sættes fokus på julebryg af høj kvalitet fra forskellige lande.

På vej med ”Ans Bryghus”

En kreds af TAWØL’s medlemmer med særlig interesse for håndbryg har de seneste måneder arbejdet ihærdigt med at få indrettet et lille bryghus i velegnede lokaler ved Hulkærhus Planteskole. ”Ans Bryghus” indrettes efter alle kunstens regler og ambitionen er at brygge forskellige typer velsmagende øl af høj kvalitet. Indledningsvis dog kun til eget brug i laugets regi. Om alt går vel starter selve brygning i november måned med det mål, at laugets medlemmer kan smage på ”det første bryg” i forbindelse med laugets store årsmøde fredag den 23. januar 2004. En officiel indvielse af ”Ans Bryghus” følger i maj 2004.

Det må konstateres, at TAWØL blot genoptager en gammel tradition. For faktisk  blev der tidligere brygget øl i Ans – godt nok for mere end 50 år siden. TAWØL har skaffet nogle oplysninger og fotos fra dengang, men vil gerne i forbindelse med ældre borgere, der kan bidrage med flere oplysninger om det tidligere bryggeri i Ans.

Spændende planer for 2004

Laugets bestyrelse har vedtaget en foreløbig plan for aktiviteterne i 2004. Og her er der virkelig noget at se frem til. Blandt højdepunkterne kan nævnes en øl-studierejse i bus til Holland og Belgien i perioden 6.-9. maj. Her er målet at besøge bryggerier og klostre, der fremstiller øl af meget høj kvalitet. August måned vil byde på en sommerudflugt og i september gentages den store succes med gourmet-aften. Oktober byder på ”kåring af brygmestre”, hvor aspiranter præsenterer deres eget bryg fra ”Ans Bryghus” for derefter at blive underkastet en streng bedømmelse fra laugets medlemmer. Har mere end halvdeles tommelen opad kan aspiranten derefter smykke sig med den ærefulde titel som ”brygmester”. Endelig bliver der en række smagsaftner med whisky og øl.

Plads til flere i TAWØL

Alt i alt må konkluderes at TAWØL er fyldt med engagement, optimisme, ideer og aktivitet. Lauget optager gerne flere medlemmer med sans for den gode smag – og et muntert socialt samvær. Årskontingentet er 200 kr., men indmeldelse kan ske løbende over hele året. Ved indmeldelse i oktober 2003 betales således kun 50 kr. i kontingent for 2003.

Flere oplysninger (og fotos) kan findes på www.tawoel.dk

-------------oooooo------------

Nyt bryghus i Ans  

Sommer 2003

En kreds af midtjyske ølentusiater organiseret i Tange Sø Whisky og Øl Laug (TAWØL) er gået igang med at indrette et lille bryghus i velegnede lokaler på planteskolen Hulkærhus lige uden for den gamle  pramdragerby, Ans.
Det frivillige arbejde med indretning af bryghuset ledes af ølentusiasten, bygningskonstruktør Peter Hoffmann. Arbejdet blev indledt lørdag den 7. juni 2003, hvor der blandt andet  blev støbt en stor Hancock ølflaske ned i fundamentet.
Overordnet projektleder er Peter Baggerman og den fremtidige ”brygmester” er Steen Sørensen.
Bryghuset vil have en mæskekapacitet på 100 liter.
 
Det er laugets mål, at der ved årsmødet i januar 2004 kan serveres velsmagende "Pramdrager Bryg" til laugets medlemmer. Desuden ser vi frem til at modtage besøg fra andre ølentusiaster fra hele landet, når bryghuset er kommet godt igang.
 
TAWØL blev stiftet i januar måned i år (2003) og har allerede over 150 medlemmer. Selve kredsen af aktive TAWØL håndbryggere tæller 20 entusiastiske medlemmer. Denne kreds vil blive udvidet på et senere tidspunkt når bryggeriet er fuld funktionesdygtigt. Ans Bryghus bliver at værdifuld aktiv for TAWØL.
Læs mere under "Håndbryg..."
 

-------------oooooo------------

 
TAWØL i radioen 

Ans, den 15. april 2003  

 
Kendskabet til TAWØL breder sig med stor hast. De midtjyske aviser har bragt fyldig omtale af det hastigt voksende laug, der medio april passerede 150 medlemmer. Nu har TAWØL også været i radioen. Tirsdag den 15. april deltog laugets ceremonimester, Kristian Pihl Lorentzen i en direkte udsendelse, hvor han blev interviewet om ideen bag TAWØL og de mange aktiviteter, som lauget står for. TAWØL står allerede stærkt i landskabet - takket være den store opbakning fra de mange medlemmer. For TAWØL er der kun "tilbage" - og det er FREMAD !!

-------------oooooo------------

Kanonstart for TAWØL   

Ans, den 25. januar 2003

Det blev et sandt tilløbsstykke, da ”Tange Sø Whisky og Øl Laug” (forkortet: TAWØL) holdt stiftende årsmøde og smagsaften i Ans sidste fredag. Lokalet var fyldt til bristepunktet af 80 whisky- og ølentusiaster med en geografisk spredning, der omfatter Silkeborg, Viborg, Århus, Ålborg og Thorning. De fleste deltagere var dog fra egnen omkring Tange Sø. Følgende blev valgt til bestyrelsen i det nye laug: Torben Nielsen, Ans (Oldermand/Formand for Whiskyudvalget), Peter Baggerman, Ans (Viceoldermand/Formand for øludvalget), Sten Sørensen, Ans (2. viceoldermand), Kristian Pihl Lorentzen, Ans (ceremonimester/skriverkarl) og Klavs Hornum, Bjerringbro (finansforvalter). Det årlige kontingent til lauget blev fastsat til 200 kr. Fremtidige arrangementer vil blive tilrettelagt således, at alle interesserede kan deltage, men laugets medlemmer får en mærkbar rabat på deltagerbetalingen. I løbet af de kommende par uger vil den nyvalgte bestyrelse lave en plan for aktiviteter resten af år 2003, idet planen udsendes med et nyhedsbrev til alle laugets medlemmer. Desuden vil der fremover være nyt at læse på laugets hjemmeside: www.tawoel.dk

- Vi er utrolig glade for den overraskende store opbakning omkring initiativet med TAWØL, siger den nyvalgte oldermand, Torben Nielsen. Vi havde regnet med 40-50 deltagere til det stiftende møde, men på grund af pladsmangel måtte vi faktisk sige nej til adskillige, der også gerne ville have deltaget. Desuden er der mange, som af forskellige grunde ikke kunne deltage i fredags, men de vil meldes ind i lauget for at deltage i vore spændende aktiviteter fremover. Vi vil snarest fastlægge en spændende aktivitetsplan, der vil omfatte dels smagsaftener med henholdsvis whisky og øl af høj kvalitet, dels ture og besøg ved eksempelvis små og store bryghuse. Den store opbakning til lauget giver os styrke til at lave nogle spændende arrangementer, fastslår Torben Nielsen.

Efter den formelle stiftelse af TAWØL gav den lokale ølentusiast, Peter Baggerman et interessant indlæg om håndbrygningens ædle kunst, ligesom der var smagning af 3 specielle kvalitetsøl. Desuden smagte lauget - med kyndig bistand fra whiskyfirmaet MAC Y - på 5 forskellige skotske whiskies af høj kvalitet.